Big Data in de Zorg

Big Data in de Zorg

Big Data in de Zorg

De hoeveelheid gegenereerde en opgeslagen data explodeert door de ook in de zorg verregaande digitalisering, deze stroomt steeds veelvuldiger en sneller door en tussen zorgorganisaties. Deze data zijn voor een groot gedeelte ongestructureerd en hebben een soms wisselende betrouwbaarheid en kwaliteit. Voorbeelden zijn elektronische patiëntendossiers, medische beelden, patiënt- en zorginformatie, intelligente meters en pillen, zorgportalen en social media, et cetera. Maar denk ook aan het stuwmeer van relevante vakliteratuur en onderzoekpublicaties.

Waarde creëren

De centrale vraag is: hoe daar waarde aan te ontlenen en voordeel mee te behalen? Hoe maak je deze overvloed aan data relevant voor de bedrijfsvoering of medisch-inhoudelijk bruikbaar? In het eerste geval valt te denken aan optimalisatie van de bedden- of OK-planning en in het tweede geval aan snellere en betere diagnostisering en behandeling.

Een geoliede en geïntegreerde gegevensverzameling en de gerichte inzet van analytische hulpmiddelen moeten daarvoor zorgen.

Business Intelligence uitdagingen

Big Data’ confronteert BI (business intelligence) met een aantal niet mis te verstane uitdagingen:

  • BI kan niet meer volstaan met het aanbieden van separate analyse- en rapportageomgevingen; deze dienen daadwerkelijk in de informatie-architectuur en -infrastructuur en daarmee de beslis- en stuurprocessen geïntegreerd te worden.
  • BI architecturen evolueren naar gedistribueerde omgevingen, waarbij het fysieke datawarehouse niet langer het kristallisatiepunt is maar veeleer het metadata model.
  • Real-time terugkoppeling van inzichten en voorspellingen naar het operationele proces is van wezenlijk belang voor het realiseren van voordelen.
  • De ongestructureerde gegevensverzamelingen vragen om eigen analytische functionaliteiten.
  • Functioneel gesproken dient BI uit de schaduw van het verleden te stappen. Teveel BI omgevingen hebben nog te weinig feeling met het heden, laat staan de toekomst. Zaken als planning, budgettering en voorspelling moeten BI meer gronden in het heden en laten kijken naar de toekomst.Benader Big Data vanuit organisatiedoeleinden

Enerzijds moet vooral gekeken worden naar de toegevoegde waarde van ‘Big Data’ oplossingen vanuit de doelen van de organisatie. Alles begint bij die doelen en de daarvan afgeleide informatievragen. Aan de andere kant moeten dergelijke trajecten ‘klein gehouden’ worden. Immers, het is vaak voor organisaties nog grotendeels onontgonnen terrein, waarbij het zaak is zo snel maar ook zo efficiënt mogelijk ervaring op te doen waar de waarde zit.

Houdt Big Data ‘klein’

Het mes snijdt dus aan twee kanten; weten en richten op waar potentiële waarde kan zitten en -zo kleinschalig mogelijk- uitproberen van wat deze innovatieve technologie je kan brengen. Big Data is dan dus iets van de business en zeker geen ICT hobby!

Korte slagen die in een gezamenlijke aanpak leiden tot een beter begrip van de vereisten dan wel tot daadwerkelijke productieve oplossingen. Een Agile/Scrum aanpak van trajecten past daar uitstekend bij; ook omdat het inzet op interactie, betrokkenheid, samenwerking en flexibiliteit.

Spannende tijden

Volgens mij staan we pas aan het begin van een prikkelend en opwindend (BI) tijdperk. Daar waar menigeen dacht dat BI zo langzamerhand een redelijk uitgekauwd fenomeen was, blijkt er toch nog van alles loos.
Bij het betreden van dat nieuwe (s)t(r)ijdperk blijft het wel raadzaam goed de doelen voor ogen te hebben en te houden en zo snel mogelijk met overdachte stapjes te ervaren wat ‘Big Data’ voor de organisatie kan betekenen.

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone