De Toekomst van Business Intelligence

De Toekomst van Business Intelligence

De Toekomst van Business Intelligence

Business Intelligence (BI) in de zorg staat op de drempel van een aantal belangrijke veranderingen. Veranderingen die leiden tot duidelijk merkbare verbeteringen voor degene die er –bewust of onbewust- gebruik van maken. Daar waar BI tot voor kort ‘verzandde’ in onpersoonlijke, aspecifieke en retrospectieve overzichten zien we, mede door de voortschrijdende ‘app-ification’[1], BI daadwerkelijk haar belofte inlossen van actie- en toekomstgerichtheid.

Wie kent niet de zouteloze financiële rapportages of sales en marketing analyses, die met recht het verhaal van de achteruitkijkspiegel nog maar weer ‘ns bevestigen. Hoe anders vergaat het managers, medewerkers en steeds vaker klanten of afnemers die gebruikmaken van dashboards waarop niet alleen de na-ijlende resultaatindicatoren staan maar vooral ook de leidende stuurindicatoren.

Alles is persoonlijk

Goede zorg draait om persoonlijk contact, toegesneden behandeling en individuele oplossingen. Een goede informatievoorziening is daarop afgestemd. Alle spelers, zoals patiënten/cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en beslissers, krijgen dan binnen ieders unieke context tijdig toegespitste, aansprekende en betrouwbare informatie aangereikt. Dit betreft zowel operationele gegevens over de onderhanden taak, meer tactische plannings- en procesinformatie, als strategische informatieproducten. Allemaal op zo’n intuïtieve en “need to know” wijze gepresenteerd dat welhaast in één oogopslag duidelijk is wat te doen.

De uitdaging voor BI is erin gelegen dat zij als van oudsher moet zorgen voor tijdige en betrouwbare stuur- en beslisinformatie, die opgewerkt dient te worden vanuit individuele transacties en interacties van de verschillende spelers (naar ziektebeelden, patiëntgroepen, behandelpaden, prestatie-indicatoren, etc.), maar dat zij tevens moet zorgen dat deze informatie persoonlijk en aansprekend wordt gevisualiseerd. Van abstract en generiek terug naar concreet en specifiek.

Alles is tijdelijk [2]

Verandering is here to stay! Zeker in de zorg. Medisch inhoudelijk, politiek, technisch ondersteunend, financieel, sociaaleconomisch en qua mondigheid van de patiënt/cliënt en zijn of haar omgeving. Alles wat je nu verzint en morgen maakt is overmorgen alweer ‘ouderwets’. Een goede informatievoorziening is daarop afgestemd. Je moet ‘apps’ ontwikkelen met verandering in gedachten. Aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid zijn daarin sleutelwoorden. Maar ook vervangbaarheid.

De uitdaging voor BI is erin gelegen dat zij moet zorgen voor een gedegen en gedragen onderliggend model van de zorgprocessen (metamodel), maar dat zij tevens moet zorgen dat dit model snel en flexibel aan te passen is (Agile/Scrum). Zeker waar het betreft het persoonlijk en aansprekend uitleveren; het model moet dus ook begrip hebben van de context waarin de informatie gebruikt wordt.

Beheersing is een illusie

Voortbordurend op bovenstaande veranderingen (stuur- en beslisinformatie altijd personaliseren en in context presenteren en het besef van de tijdelijkheid daarvan) is het duidelijk dat 100% beheersbaarheid van BI onmogelijk is.

Voeg daarbij de ontwikkelingen rond ‘Big Data’ (zeer veel, snel stromend, complex en veelal ongestructureerd en met wisselende betrouwbaarheid). Het mag duidelijk zijn dat er uitdagingen liggen. BI zal dus meer en meer dienen in te zetten op zelfsturing en empowerment gebruikmakend van Agile/Scrum ontwikkel- en onderhoudsmethodieken.

Afsluitend

De hierboven beschreven ontwikkelingen versterken elkaar zodanig dat gesproken mag worden van een wervelwind aan (positieve) veranderingen. Een wervelwind die ervoor zal zorgen dat BI een rooskleurige toekomst tegemoet gaat.

Immers het draait om personaliseren en contextualiseren, zowel naar gebruiksperspectief als in tijd, bewust van de niet-aflatende verandering. Dat vereist dus goed aanpasbare en intuïtieve oplossingen. Oplossingen die veelal bottom-up groeien en niet top-down worden ‘verordonneerd’. Trends als selfservice en Cloud BI maar ook Agile/Scrum sluiten hierbij aan; de kennis(ver)werkende eindgebruiker aan de macht!

Meer blogs lezen? →

[1] Kleine, onafhankelijke en functioneel toegespitste applicaties; die weinig tot niets kosten, die van het Internet gedownload worden en die herhaaldelijk automatisch, transparant en welhaast ongemerkt bijgewerkt worden.

[2] Eigenlijk uitgebreider: alles is begrensd in tijd, plaats en ruimte…!

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone