Het veelbelovende huwelijk tussen Artificiële Intelligentie en Business Intelligence

Het veelbelovende huwelijk tussen Artificiële Intelligentie en Business Intelligence

Het veelbelovende huwelijk tussen Artificiële Intelligentie en Business Intelligence

Zowel Artificiële Intelligentie (AI) als Business Intelligence (BI) bestaan al enige tijd. Lange tijd leefden ze apart van elkaar. Maar nu zien we de convergentie van deze concepten door de opkomst van data-gedreven methoden.

AI vindt zijn oorsprong eind jaren ’70 van de vorige eeuw door het gebruik van menselijke denkmodellen, zij het nu data of kennis-gedreven. BI kwam aan het begin van de huidige eeuw tot bloei, vooral door het volwassen worden van datawarehousing.

De uitdaging voor BI heeft altijd gelegen in het beter grip hebben op het heden en vervolgens steeds meer het beter zicht krijgen op de toekomst. Daar is waar AI ons bij kan helpen, vooral met data mining en machine learning technieken.

Lees het hele artikel (in het Engels) op: https://www.linkedin.com/pulse/promising-marriage-between-ai-bi-minne-van-der-sluis/
Of, de vertaling op: https://www.computable.nl/artikel/blogs/business-analytics/6219472/1277145/het-veelbelovende-huwelijk-tussen-ai-en-bi.html

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone