Mooi en uitdagend traject voor Kinetic Nederland

Mooi en uitdagend traject voor Kinetic Nederland

Mooi en uitdagend traject voor Kinetic Nederland

Aan het eind van afgelopen zomer heb ik een mooi en uitdagend traject uitgevoerd voor Kinetic Nederland.

Kinetic Nederland is gespecialiseerd in onafhankelijk buitenreclame en media-advies en ondersteunt daarin al jarenlang de topadverteerders van Nederland. Ze voorzien adverteerders en mediabureaus van specialistisch advies op het gebied van buitenreclame en verzorgen de planning, inkoop en afhandeling van buitenreclame-campagnes.

Kinetic Nederland loopt voorop in het gebruik van insights en data, met als doel het vergroten van de accountability richting klanten. Ze gebruiken consumentendata voor beter inzicht in doelgroepen, om daarmee gerichte mediaplanning te faciliteren.

Kinetic Nederland wordt steeds meer geconfronteerd met de wereld van Big Data. Dit door ontwikkelingen in de buitenreclame, zoals de verregaande digitalisering, de vergrote interactiviteit, de introductie van nieuwe technologieën (IoT) en de alsmaar groeiende beschikbaarheid van (‘open’) databronnen. Dat vergt het nodige van zowel de data- als de analyse-kant, en legt ook druk op een herhaalbare en beheersbare procesvoering en de opbouw van ondersteunende infrastructuur en additionele competenties en vaardigheden.

Arno Buskop (research director bij Kinetic Nederland) verwoordde het traject als volgt:

Minne heeft ons prima geholpen bij het formuleren van een blauwdruk en routekaart voor Business Intelligence & Analytics (BI&A). Daartoe heeft hij mijn Insights-team eerst meegenomen in de verworvenheden van Business Intelligence en Data Warehousing om vervolgens een stevige doorkijk te geven op de vernieuwingen die Big Data en Data Science brengen. Afsluitend hebben we gezamenlijk stil gestaan hoe één en ander succesvol te organiseren. Daarna heeft Minne ons in twee energieke workshops goed ondersteund bij het formuleren van onze BI&A-toekomst en hoe die stapsgewijs te bereiken.

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone