Van Big Data naar Maatschappelijke Impact

Van Big Data naar Maatschappelijke Impact

Van Big Data naar Maatschappelijke Impact

De laatste tijd volgen de ontwikkelingen in het vakgebied ‘Big data’ zich in snel tempo op. Er komen ook steeds meer succesvolle en aansprekende toepassingen in de non-profit sector en bij de overheid. Toepassingen die daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren of een directe bijdrage aan innovatie van dienstverlening.

Brandweer en Veiligheidsregio

Neem bijvoorbeeld de Brandweer Amsterdam-Amstelland, die gebruikmakend van meerdere grote heterogene databronnen, potentiële brandlocaties voorspelt en vervolgens specifiek op die locaties gerichte voorlichtingscampagnes voert en zo in staat is om branden te voorkomen.

Of de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, dat door de slimme inzet van datacombinaties en interactieve dashboards enorme tijdwinst wist te boeken in het proces van acute hartinfarctzorg.

Beide voorbeelden van data-gedreven verbeteringen met grote menselijke en maatschappelijke impact. Voorbeelden waar andere organisaties van kunnen leren. Zowel van de zaken die goed gingen als de mindere kanten. Welke uitdagingen worden aangepakt? Wat wil men ermee bereiken? Hoe wordt het aangepakt en waarmee?

Internet of Things

Het Internet of Things zorgt voor een stortvloed aan data. Slimme apparaten genereren nu al meer data dan mensen zelf produceren. De motoren van een Boeing 747 genereren bijvoorbeeld meer data op een vlucht van Amsterdam naar New York dan alle Albert Heijn-kassa’s in een jaar.

Ander voorbeeld: neem een stuk snelweg en bedenk het verschil met 10 jaar geleden. De auto’s zijn intelligent en verbonden, de berijders zijn verbonden met hun smartphone en soms zelfs voorzien van draagbare technologie op hun lichaam (wearables), de wegvakken liggen vol met meet- en regeltechniek en camera’s analyseren weggebruikers en weggebruik. Data die, mits met de nodige waarborgen omkleed en goed met elkaar geïntegreerd, routering en planning op een hoger plan brengen; maar ook steeds meer ingezet wordt voor onderhoudsdiensten, hulpdiensten en crowd control.

Vergelijkbare processen en toepassingen zien we bij de gegenereerde gegevens rond patiënten, burgers, leerlingen, jongeren, cliënten, reizigers, huurders, enzovoorts. In het medische domein praten we dan bijvoorbeeld over elektronische patiëntendossiers, medische beelden, patiënt- en zorginformatie, intelligente meters en pillen, zorgportalen en social media. En denk ook aan het stuwmeer van relevante vakliteratuur en onderzoek-publicaties.

Waarde toevoegen

In mijn ogen is Big Data en het daarmee toevoegen van waarde dus uiterst relevant voor de non-profit sector. Echter, vaak wordt –door professionals uit de non-profit- gesteld: “Maar Big Data, dat is toch veel meer iets voor de profit sector…”.

De subtielere doelstellingen van de non-profit, zoals verbetering van kwaliteit, (patiënt/cliënt en burger) veiligheid en toegankelijkheid, vragen in mijn ogen juist om Big Data toepassingen!
Immers, voor die subtiliteit heb je juist meer data, sneller en met meer detail en schakeringen nodig, dan wat er veelal nu nog in de traditionelere BI-omgevingen voorhanden is. De nadruk op ‘winst’ en ‘omzetverbetering’ geeft bij profit organisaties wel de broodnodige toespitsing (focus) en aantrekkelijkheid (coolness) om van Big Data initiatieven een succes te maken. Dat vormt soms een uitdaging voor de non-profit sector, maar die moet zij toch aankunnen…!?

Want uiteindelijk stelt Big Data non-profit en overheidsorganisaties in staat een wezenlijke sprong voorwaarts te maken en daarmee hun ‘klanten’, medewerkers en andere stakeholders beter van dienst te zijn.

Lees hier de whitepaper: Whitepaper – Van Big Data naar Maatschappelijke Impact – Big Data 4 Non-Profit v2.0

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone